Spring naar content

Bijstandsverlening Zelfstandige (Bbz)

 • Persoonsgegevens

 • Adresgegevens

 • Contactgegevens

 • Vul uw e-mailadres in. We vragen u om dit twee keer te doen. Zo weten we zeker dat u de bevestiging op het juiste e-mailadres ontvangt.
 • Let op, wij versturen onze brieven niet langer met de post maar digitaal via e-mail. Om deze e-mails veilig te versturen krijgt u van ons een beveiligingscode. Deze wordt gestuurd naar uw mobiele nummer. Met deze code kunt u de e-mail openen. Zorg er dus voor dat uw mobiele nummer en e-mailadres goed zijn ingevuld.
 • Uw melding gaat naar team Schulddienstverlening, zij nemen contact met u op. U bent met deze vraag aan het einde van het formulier.
 • U dient eerst een afwijzing van de bank te hebben alvorens u een aanvraag BBZ kunt indienen
 • Woonsituatie

 • U kunt 1 bestand naar dit veld uploaden.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 1.
  • U kunt 1 bestand naar dit veld uploaden.
   Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 1.
   • U kunt 2 bestanden naar dit veld uploaden.
    Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
    • U kunt 1 bestand naar dit veld uploaden.
     Sleep bestanden hierheen of
     Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 1.
     • U kunt 4 bestanden naar dit veld uploaden.
      Sleep bestanden hierheen of
      Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 6.
      • U kunt 3 bestanden naar dit veld uploaden.
       Sleep bestanden hierheen of
       Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 3.
       • U kunt 3 bestanden naar dit veld uploaden.
        Sleep bestanden hierheen of
        Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 3.
        • Voornaam en achternaam
        • U kunt 2 bestanden naar dit veld uploaden.
         Sleep bestanden hierheen of
         Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 3 MB, Max. aantal bestanden: 2.
         • Als de scheiding nog niet is afgerond. U kunt 4 bestanden naar dit veld uploaden.
          Sleep bestanden hierheen of
          Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 4.
          • U kunt 3 bestanden naar dit veld uploaden.
           Sleep bestanden hierheen of
           Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 3.
           • Inwonende kinderen en andere inwonenden

           • 1e inwonende kind

           • Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB.
           • Wet Studie Financiering
           • Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB.
           • Tweede inwonende kind

           • Max. bestandsgrootte: 2 MB.
           • Wet Studie Financiering
           • Max. bestandsgrootte: 2 MB.
           • Broer, zus, kostganger
           • soort inkomen, netto bedrag, periode
           • Gegevens van uw bedrijf/zelfstandig beroep

           • Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
           • Bedrijfsvorm

           • Graag naam/namen en adres vermelden
           • Inkomsten

            Jaarcijfers laatste 3 boekjaren (inkomsten uit bedrijf of zelfstandig beroep)
           • Overige inkomsten

            Inkomsten niet uit bedrijf of zelfstandig beroep; als u een eigen onderneming wilt starten, vult u hier dus onder meer uw huidige bijstandsuitkering in.
           • Inkomen per week/4 weken/maand
           • Bezittingen

            De gemeente mag uw bankafschriften bekijken om te zien wat voor inkomsten en hoeveel geld u heeft. U mag geld dat u overmaakt op uw bankafschriften onleesbaar maken. Geld wat u krijg moeten wij wel kunnen zien. Dit mag u dus niet onleesbaar maken.
           • Rekeningnummer, ten name van, datum en saldo vermelden. U moet deze informatie verstrekken over zowel uw zakelijke- als uw privé-rekeningen.
           • Rekeningnummer, ten name van, datum en saldo vermelden.
           • Rekeningnummer, ten name van, datum en saldo vermelden.
           • Merk en Type, kenteken, datum afgifte, waarde
           • Levensverzekering, obligaties, aandelen ten name van, datum waarde
           • Van al uw rekeningen, zowel zakelijk als privé en van uw minderjarige kinderen). U kunt 6 bestanden naar dit veld uploaden.
            Sleep bestanden hierheen of
            Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 6.
            • Van al uw rekeningen, zowel zakelijk als privé en van uw minderjarige kinderen). U kunt 6 bestanden naar dit veld uploaden.
             Sleep bestanden hierheen of
             Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 6.
             • U kunt 6 bestanden naar dit veld uploaden.
              Sleep bestanden hierheen of
              Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 6.
              • Schulden

              • Schuldeiser, hoogte schuld, betalingsverplichting, aflossing per maand. Wanneer u op dit formulier niet al uw schulden kunt opgeven, vragen wij u om zelf een overzicht van uw schulden op te stellen. Dit overzicht kunt u als bijlage bij de aanvraag voegen.
              • U kunt 3 bestanden naar dit veld uploaden.
               Sleep bestanden hierheen of
               Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 3.
               • U kunt 4 bestanden naar dit veld uploaden.
                Sleep bestanden hierheen of
                Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 4.
                • U kunt 1 bestand naar dit veld uploaden.
                 Sleep bestanden hierheen of
                 Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 1.
                 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

                 • U kunt 2 bestanden naar dit veld uploaden.
                  Sleep bestanden hierheen of
                  Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                  • Wijze van betalen

                  • Een gevestigde zelfstandige is een zelfstandige die gedurende een redelijke termijn als zodanig werkzaam is geweest en wiens bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar is. Van een gevestigde zelfstandige vragen wij in ieder geval om de jaarcijfers, aangiften en aanslagen over de laatste 3 boekjaren. Zie vraag 8. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt in de vorm van een rentedragende geldlening verstrekt. Het maximum bedrag dat u kunt lenen staat in artikel 20 van het Bbz 2004 en is per 1 januari 2020 € 203.135,00. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor omzetting van de geldlening in bijstand om niet (kwijtschelding). Bepalend hiervoor is uw netto inkomen over het jaar van de Bbz-aanvraag of het jaar daaraan voorafgaand. U kunt zelf kiezen over welk jaar de bijstand om niet moet worden vastgesteld. Vaak is het nog niet mogelijk om deze keuze te maken, omdat de cijfers over het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan nog niet leverbaar zijn. In dat geval kunt u ons later vragen om deze omnietstelling. Naast de inkomsten uit uw bedrijf / zelfstandig beroep, zijn ook de andere (gezins)inkomsten van belang voor de vraag of u voor omnietstelling in aanmerking komt. Daarom moet u een opgave doen van de totale netto inkomsten die gedurende het betreffende boekjaar zijn ontvangen door uzelf en uw partner. Indien gedurende het boekjaar ook uw (schoon) ouders en/of uw meerderjarige kinderen bij u inwonend zijn geweest, zijn ook hun inkomsten van belang. Verder is het mogelijk om in aanmerking te komen voor rentereductie of kwijtschelding van rente over de eerste twee jaren na het boekjaar van de aanvraag. Dit is eveneens afhankelijk van de hoogte van het totale gezinsinkomen over het betreffende boekjaar. Wanneer u als gevestigde zelfstandige een periodieke uitkering wordt toegekend, wordt deze verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Eventuele inkomsten worden hierop in mindering gebracht. Na afloop van het betreffende boekjaar, wordt het recht op bijstand definitief vastgesteld. Hiervoor zijn nodig: de jaarcijfers over het betreffende boekjaar en een opgave van alle andere netto inkomsten van uzelf en uw partner. Als blijkt dat u te veel bijstand heeft ontvangen, dan moet u deze terugbetalen. Als u nog recht heeft op aanvullende bijstand, betalen wij deze alsnog aan u uit. Zolang u bijstand van ons ontvangt, en/of zolang de lening niet is terugbetaald, moet u jaarlijks vóór 1 juli uw bedrijfsgegevens over het voorgaande boekjaar overleggen.
                  • Een oudere zelfstandige is een zelfstandige van 55 jaar of ouder die voorafgaand aan de aanvraag gedurende tenminste 10 jaar werkzaam is geweest in zijn bedrijf of zelfstandig beroep en wiens bedrijf/beroep niet levensvatbaar is. Het inkomen uit het bedrijf/zelfstandig beroep is duurzaam ontoereikend om in de kosten van levensonderhoud te voorzien, maar tenminste € 8.068,00 per jaar (norm per 1 januari 2020). Van een oudere zelfstandige vragen wij in ieder geval om de jaarcijfers, aangiften en aanslagen over de laatste 3 boekjaren. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal kan in de vorm van een bedrag om niet worden verstrekt. Dit hangt af van de hoogte van uw eigen vermogen. Het maximum bedrag dat u kunt krijgen staat in artikel 26 van het Bbz 2004 en is per 1 januari 2020 € 10.157,00. Wanneer u als oudere zelfstandige een aanvullende periodieke uitkering wordt toegekend, wordt deze verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Uw inkomsten worden hierop in mindering gebracht. Na afloop van het betreffende boekjaar, wordt het recht op bijstand definitief vastgesteld. Hiervoor zijn nodig: de jaarcijfers over het betreffende boekjaar en een opgave van alle andere netto inkomsten van uzelf en uw partner. Zolang u bijstand van ons ontvangt en na afloop van het laatste jaar waarover u bijstand ontvangt, moet u jaarlijks vóór 1 juli uw bedrijfsgegevens over het voorgaande boekjaar overleggen. Als blijkt dat u te veel bijstand heeft ontvangen, dan moet u deze terugbetalen. Als u nog recht heeft op aanvullende bijstand, betalen wij deze alsnog aan u uit.
                  • Een beëindigende zelfstandige is een zelfstandige wiens bedrijf/beroep niet levensvatbaar is en zich verplicht om zijn bedrijf/zelfstandig beroep zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 12 maanden te beëindigen. Bijstandverlening op grond van het Bbz kan alleen plaatsvinden om nog lopende opdrachten af te wikkelen, alvorens het bedrijf definitief kan worden beëindigd. Beëindiging houdt in, dat er geen ondernemersactiviteiten meer worden verricht, de ondernemer zich uitschrijft bij de Kamer van Koophandel en zich afmeldt bij de Belastingdienst. Van een beëindigende zelfstandige vragen wij in ieder geval om de jaarcijfers, aangiften en aanslagen over de laatste 3 boekjaren. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal is niet mogelijk. U kunt alleen een periodieke uitkering aanvragen voor de periode die u nodig heeft om uw bedrijf te beëindigen. Wanneer u een periodieke uitkering wordt toegekend, wordt deze verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Uw inkomsten worden hierop in mindering gebracht. Na afloop van het betreffende boekjaar waarover u bijstand heeft ontvangen, wordt het recht op bijstand definitief vastgesteld. Hiervoor zijn nodig: de jaarcijfers over het betreffende boekjaar en een opgave van alle andere netto inkomsten van uzelf en uw partner. Als blijkt dat u te veel bijstand heeft ontvangen, dan moet u deze terugbetalen. Als u nog recht heeft op aanvullende bijstand, betalen wij deze alsnog aan u uit.
                  • Een startende zelfstandige is iemand die een werkloosheids- of bijstandsuitkering ontvangt (of binnenkort daarop aangewezen zal zijn) en die een bedrijf of zelfstandig beroep begint dat levensvatbaar is. Uitgangspunt voor bijstandsgerechtigden is, dat de snelste weg moet worden gevolgd die leidt tot onafhankelijkheid van bijstand. Wanneer u direct naar arbeid in loondienst kunt worden bemiddeld, waarmee in het eigen levensonderhoud kan worden voorzien, is het niet mogelijk om een beroep te doen op de startersregeling van het Bbz 2004. De startersregeling van het Bbz 2004 is dus bedoeld voor werklozen die om een bepaalde reden moeilijk naar arbeid in loondienst kunnen worden bemiddeld. Om te kunnen beoordelen of het te starten bedrijf levensvatbaar is, vragen wij om een ondernemingsplan op te stellen. Zonder ondernemingsplan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. U kunt een concept-ondernemingsplan vinden op de website van de gemeente www.hollandskroon.nl Een startende ondernemer kan in aanmerking komen voor een tijdelijke periodieke uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Daarnaast kan de startende ondernemer in bepaalde situaties worden begeleid bij het opzetten van het bedrijf. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt in de vorm van een rentedragende geldlening verstrekt. Het maximum bedrag dat u kunt lenen staat in artikel 24 van het Bbz 2004 en is per 1 januari 2020 € 37.398,00. Voorwaarde voor toekenning is dat er een reële verwachting bestaat dat dit bedrag inclusief rente binnen een redelijke termijn kan worden terugbetaald. Er kan geen (gedeeltelijke) kwijtschelding van de lening of van de rente plaatsvinden. De lening moet door de startende ondernemer dus volledig met rente worden terugbetaald. Een periodieke uitkering voor levensonderhoud is voor een startende ondernemer even hoog als de voor hem/haar geldende bijstandsnorm. Wanneer u als startende zelfstandige een periodieke uitkering wordt toegekend, wordt deze verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Eventuele inkomsten worden hierop in mindering gebracht. Na afloop van het betreffende boekjaar, wordt het recht op bijstand definitief vastgesteld. Hiervoor zijn nodig: de jaarcijfers over het betreffende boekjaar en een opgave van alle andere netto inkomsten van uzelf en uw partner. Als blijkt dat u te veel bijstand heeft ontvangen, dan moet u deze terugbetalen. Als u nog recht heeft op aanvullende bijstand, betalen wij deze alsnog aan u uit. Zolang u bijstand van ons ontvangt, en/of zolang de lening niet is terugbetaald, moet u jaarlijks vóór 1 juli uw bedrijfsgegevens over het voorgaande boekjaar overleggen.
                  • Hoe u denkt dit te gaan doen. Ook kunt u hier aangeven of u zich eerst wilt voorbereiden op het zelfstandig ondernemerschap, hoe u dat wilt doen en hoeveel tijd u hiervoor nodig denkt te hebben. In dat geval vragen wij eerst uw voornemens te bespreken met uw inkomensconsulent, eventueel aangevuld met een ondernemingsplan.
                  • U kunt 1 bestand naar dit veld uploaden.
                   Sleep bestanden hierheen of
                   Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                   • Bijlagen legitimatie

                   • U kunt 1 bestanden naar dit veld uploaden.
                    Sleep bestanden hierheen of
                    Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 1.
                    • Bijlagen Inkomen

                    • U kunt 3 bestanden naar dit veld uploaden.
                     Sleep bestanden hierheen of
                     Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 3.
                     • U kunt 2 bestanden naar dit veld uploaden.
                      Sleep bestanden hierheen of
                      Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                      • U kunt 1 bestanden naar dit veld uploaden.
                       Sleep bestanden hierheen of
                       Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 1.
                       • U kunt 6 bestanden naar dit veld uploaden.
                        Sleep bestanden hierheen of
                        Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 6.
                        • U kunt 6 bestanden naar dit veld uploaden.
                         Sleep bestanden hierheen of
                         Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 6.
                         • Sleep bestanden hierheen of
                          Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 6.
                          • Bijlagen zorgverzekering

                          • U kunt 2 bestanden naar dit veld uploaden.
                           Sleep bestanden hierheen of
                           Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                           • U kunt 2 bestanden naar dit veld uploaden.
                            Sleep bestanden hierheen of
                            Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 1.
                            • Privé onttrekkingen

                            • U kunt 2 bestanden naar dit veld uploaden.
                             Sleep bestanden hierheen of
                             Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 3.
                             • Contracten (indien van toepassing wel/niet zakelijk)

                             • U kunt 2 bestanden naar dit veld uploaden.
                              Sleep bestanden hierheen of
                              Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                              • U kunt 2 bestanden naar dit veld uploaden.
                               Sleep bestanden hierheen of
                               Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                               • U kunt 2 bestanden naar dit veld uploaden.
                                Sleep bestanden hierheen of
                                Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                                • U kunt 3 bestanden naar dit veld uploaden.
                                 Sleep bestanden hierheen of
                                 Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                                 • Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de registratie van uw persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.
                                 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.