Spring naar content

Exploitatievergunning aanvragen

 • Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 8:3 van de VFL Hollands Kroon moet u in het bezit te zijn van een exploitatievergunning. Bij deze aanvraag moet u de volgende stukken uploaden:

  • Een volledig ingevuld formulier exploitatievergunning aanvragen, inclusief bijlagen.
  • Een plattegrond /tekening op schaal van de inrichting (inclusief aanduiding functie van de ruimten, zoals keuken, bar, toiletten, vitrines, etc. en de oppervlakten in m²).
  • Een actueel uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Indien er meerdere leidinggevenden/beheerders werkzaam zijn, per leidinggevende/beheerder (een kopie van) de arbeidsovereenkomst.
  • Een geldig legitimatiebewijs: een paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs).
  • Een afschrift van de statuten, het bestuursreglement en bar instructie (alleen van toepassing bij vereniging of stichting: sportkantines, sociaal-culturele accommodaties, wijkcentra en dergelijke, indien u gelijktijdig een Vergunning Alcoholwet aanvraagt).
  • De huur-, pacht- of koopovereenkomst.
  • Een bewijs voor de eigendom van de inventaris van de inrichting (overname & goodwill).
  • Een schriftelijke ondertekende en gedateerde verklaring waaruit blijkt dat de eigenaar en/of verhuurder van het pand waarin de inrichting is/wordt gevestigd, geen bezwaar heeft tegen vestiging in het pand of een huurovereenkomst waaruit dit blijkt.
  • Een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de belastingen ten aanzien van de loon en/of omzetbelasting en BTW-nummer.

  En een ondernemingsplan. Dit plan moet: 

  1. inzicht verschaffen in het type bedrijf(café/restaurant/visie/doelgroep), de zeggenschap en de financiële basis;
  2. antwoord geven op de vraag of de exploitatie past in het bestemmingsplan;
  3. informatie bevatten aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of de wijze van bedrijfsvoering het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde en veiligheid ter plaatse nadelig kan of zal beïnvloeden.
 • Persoonsgegevens

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Adresgegevens

 • Contactgegevens

 • Vul uw e-mailadres in. We vragen u om dit twee keer te doen. Zo weten we zeker dat u de bevestiging op het juiste e-mailadres ontvangt.
 • Gegevens van bedrijf

 • Straatnaam, huisnummer,postcode, woonplaats
 • Indien u geen eigenaar bent van het pand waarin het bedrijf is of zal worden gevestigd, dient u een verklaring van de eigenaar/huurder te overleggen, waaruit blijkt dat deze geen bezwaar heeft tegen de exploitatie van uw bedrijf in het pand.
 • Openings-en sluitingstijden

 • open vanafopen totaantal uren opengesloten 
 • open vanafopen totaantal uren opengesloten 
 • open vanafopen totaantal uren opengesloten 
 • open vanafopen totaantal uren opengesloten 
 • open vanafopen totaantal uren opengesloten 
 • open vanafopen totaantal uren opengesloten 
 • open vanafopen totaantal uren opengesloten 
 • Exploitatie

 • Is dit antwoord ja, dan dient u tevens een Alcoholwetvergunning aan te vragen.
 • Eis: minimaal 10 m2 voor publieksruimten
  Eerste localiteit in m2Tweede localitiet in m2Derde localiteit in m2 
 • Eerste localiteit in m2Tweede localitiet in m2Derde localiteit in m2 
 • Eis: minimale hoogte 2.40
  Eerste localiteit in m2Tweede localitiet in m2Derde localiteit in m2 
 • Eis: minimaal 6x de inhoud van de localiteit
  Eerste localiteit in m2Tweede localitiet in m2Derde localiteit in m2 
 • Eerste localiteit in m2Tweede localitiet in m2Derde localiteit in m2 
 • Gegevens onderneming/leidinggevenden

 • straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats
 • Uittreksel Kamer van Koophandel overleggen
 • Personen belast met de algemene leiding
 • Personen belast met de dagelijkse leiding.

  In het formulier: Alcoholwet: opgave leidinggevende (bedrijfsleider en/ of beheerder) moeten de gegevens van deze personen worden vermeld

 • Maatregelen tegen overlast

  De ondernemer is verplicht de orde binnen de inrichting te handhaven en in de directe omgeving van de inrichting hinder, veroorzaakt door komende of vertrekkende bezoekers, te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.
 • Verplichte bijlagen

 • Inclusief aanduiding functie van de ruimten, zoals keuken, bar, toiletten, vitrines, etc. En de oppervlakten in m2.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 1.
  • Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
   • Indien er meerdere leidinggevenden/beheerders werkzaam zijn, per persoon een kopie van de arbeidsovereenkomst.
    Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 5.
    • Geldig legitimatiebewijs, paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
     Sleep bestanden hierheen of
     Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
     • Een afschrift van de statuten, het bestuursreglement en de bar instructie (alleen ban toepassing bij vereniging of stichting: sportkantines, sociaal culturele accommodaties, wijkcentra en dergelijke, indien er gelijk een Vergunning Alcoholwet wordt aangevraagd.
      Sleep bestanden hierheen of
      Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
      • Sleep bestanden hierheen of
       Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 5.
       • Overname en goodwill
        Sleep bestanden hierheen of
        Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 5.
        • Een schriftelijke ondertekende en gedateerde verklaring waaruit blijkt dat de eigenaar-en of huurder van het pand waar de inrichting is/wordt gevestigd, geen bezwaar heeft tegen vestiging in het pand of een huurovereenkomst waaruit dit blijkt.
         Sleep bestanden hierheen of
         Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 1.
         • Loon/en of omzetbelasting, en BTW- nummer
          Sleep bestanden hierheen of
          Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 2 MB, Max. aantal bestanden: 2.
          • Dit plan moet inzicht verschaffen in het type bedrijf (café/restaurant/visie/doelgroep) de zeggenschap en de financiële basis

           Dit plan moet antwoord geven op de vraag of de exploitatie past in het bestemmingsplan

           Informatie bevatten aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of de wijze van bedrijfsvoering het woon- en leefklimaat en/of de openbare orde en veiligheid ter plaatse nadelig kan of zal beïnvloeden

           Sleep bestanden hierheen of
           Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 2.
           • Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de registratie van uw persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.
           • Betalen

           • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.