Spring naar content

Kansspelvergunning of loterij organiseren

 • Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor een vergunning als het doel van de actie:

  • van algemeen nut is;
  • ten minste de helft van de opbrengsten hieraan wordt besteed.

  De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4.500,-. Anders moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Projectbureau kansspelen. Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.

 • Organsisatie gegevens

 • Gegevens aanvrager

 • Adresgegevens

 • Contactgegevens

 • Vul uw e-mailadres in. We vragen u om dit twee keer te doen. Zo weten we zeker dat u de bevestiging op het juiste e-mailadres ontvangt.
 • Doel van de instelling

 • Het bedrag dat voor dit doel benodigd is (gespecificeerd).
 • Korte aanduiding van vermogenspositie, van andere bronnen voor versterking van financiële positie en van inkomsten (waaronder subsidies) en uitgaven over het afgelopen jaar en een begroting voor het lopende boekjaar.
 • Aantal deelnemingsbewijzen (loten) en het bedrag van de inleg.
 • Personen beneden 16 jaar mogen op of aan de weg geen deelnemingsbewijzen verkopen of ter verkoop aanbieden
 • Onkosten

  De vergunninghouders zullen de aan het kansspel verbonden werkzaamheden in principe in eigen beheer en kosteloos moeten verrichten. De voor het welslagen van het kansspel noodzakelijke onkosten zijn:
 • Onkosten van drukwerk in hele euro’s.
 • Onkosten van reclame in hele euro’s.
 • Onkosten van portokosten in hele euro’s.
 • Onkosten van honorarium notaris in hele euro’s.
 • Overige onkosten in hele euro’s.
 • Prijzen en premies

  Prijzen en premies mogen niet bij vergunninghouders worden aangekocht. Voor aankoop van prijzen of premies, vergoedingen en noodzakelijke onkosten mag in totaal ten hoogste 40% van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen worden gebruikt.
 • U kunt een onbeperkt aantal bestanden naar dit veld uploaden.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 35 MB.
  • Bedrag van de gezamenlijke waarde van prijzen of premies (inclusief om niet of met korting gekregen prijzen. Het bedrag mag niet hoger zijn dan € 4.500,00).
  • Datum en plaats van de prijsbepaling (in het algemeen zal een kansspel in 6 maanden afgewikkeld moeten zijn).
  • Bij een gezamenlijke waarde aan prijzen en premies van tenminste € 250,00 en niet meer dan € 500,00 dient de prijsbepaling te geschieden ten overstaan van een in de vergunning aangewezen persoon, bijvoorbeeld deurwaarder, leerkracht, enz. Bij een grotere waarde is notariële prijsbepaling voorgeschreven (art. 4 Kansspelenbesluit).
  • Notaris c.q. degene te wiens overstaan de prijsbepaling zal geschieden.
  • U kunt een onbeperkt aantal bestanden naar dit veld uploaden.
   Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 35 MB.
   • Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de registratie van uw persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.
   • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.