Spring naar content

Melding brandveilig gebruik en basishulpverlening

 • Wanneer is deze melding verplicht? U moet een gebruiksmelding indienen wanneer u een activiteit organiseert:

  op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel) zoals een bijeenkomst tent, tribune of podium plaatst

  of een andere constructie aanwezig is en er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is

  of geen evenementenvergunning met brandveiligheidseisen is verleend, en er tenminste één van de onderstaande situaties optreedt

  in een tijdelijke verblijfsruimte bedrijfsmatig of voor verzorging nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen

  in een tijdelijke verblijfsruimte verzorging biedt aan meer dan 10 personen onder 12 jaar of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten personen

  een tijdelijke verblijfsruimte heeft die is bestemd voor meer dan 150 personen

  Een melding is ook verplicht in alle gevallen dat u een activiteit op een plaats organiseert en u een activiteit op een plaats organiseert en u de brandveiligheid op een andere manier wilt regelen dan de door toepassing van de concrete voorschriften in de hoofdstukken drie tot en met vijf in het Besluit brandveilig gebruik.
 • Naamgegevens melder

 • Vul uw e-mailadres in. We vragen u om dit twee keer te doen. Zo weten we zeker dat u de bevestiging op het juiste e-mailadres ontvangt.
 • Contactpersoon op plaats evenement

 • U moet duidelijk maken in hoeverre u toestemming heeft om gebruik te maken van het terrein.
 • Voor de brandweer is het van belang te weten of en waar zich de brandgevaarlijke stoffen zich op het terrein bevinden.
 • Gegevens met betrekking tot evenement

 • Tenten, podia, tribunes
 • Waar moet de plattegrond en situatieschets aan voldoen?

  de situatieschets heeft een noordpijl

  de plattegrond is op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige bouwsels groter dan 25 m2 zijn aangegeven

  De plattegrond van iedere verblijfsruimte (de bijeenkomst tent, tribune) dat is bestemd voor meer dan 150 personen, waarbij de hoogste bezetting van de verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:

  de voor personen beschikbare oppervlakte

  de gebruiksbestemming

  de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5. van het besluit bedoelde inrichtingselementen (de opgestelde stands, kramen,schappen, podia) met een aanduiding van de:

  brand- en rookwerende scheidingsconstructies

  vluchtroutes

  draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16

  nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan

  vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.3

  brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20

  brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24

 • U kunt 10 bestanden naar dit veld uploaden.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 5 MB, Max. aantal bestanden: 10.
  • Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de registratie van uw persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.