Spring naar content

Wet Bibob

 • Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, speelautomatenhal, milieu-inrichting, taxiorganisatie, prostitutiebedrijf, seksinrichting of in het kader van de huisvestingswet. Dan is de Bibob toets een onderdeel van uw aanvraag. Voor een goede beoordeling van de aanvraag moeten de bedrijfsstructuur, de omvang en de herkomst an de financieringen en uw zakenpartners voldoende transparant en inzichtelijk worden gemaakt. De gemeente zorgt er zo voor dat alleen vergunnigen worden verleend aan (rechts)personen die van onbesproken gedrag zijn.
 • Vergunnigen

 • Altijd aanleveren

 • Vaak opgenomen in het ondernemingsplan. U kunt 2 bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
  • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
   Sleep bestanden hierheen of
   Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
   • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden
    Sleep bestanden hierheen of
    Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
    • Indien aanwezig. U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden
     Sleep bestanden hierheen of
     Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
     • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden
      Sleep bestanden hierheen of
      Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
      • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden
       Sleep bestanden hierheen of
       Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
       • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden
        Sleep bestanden hierheen of
        Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
        • Extra voor nieuwe onderneming

        • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden
         Sleep bestanden hierheen of
         Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
         • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden
          Sleep bestanden hierheen of
          Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
          • Extra voor bestaande onderneming

          • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden
           Sleep bestanden hierheen of
           Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
           • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
            Sleep bestanden hierheen of
            Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
            • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
             Sleep bestanden hierheen of
             Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
             • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
              Sleep bestanden hierheen of
              Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
              • Ondernemingsvorm

              • Het RSIN ( Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) staat op het uittreksel Handelsregister dat u meekrijgt van KVK.
              • Gegevens aanvrager

              • Adresgegevens

              • Contactgegevens

              • Vul uw e-mailadres in. We vragen u om dit twee keer te doen. Zo weten we zeker dat u de bevestiging op het juiste e-mailadres ontvangt.
              • Gelijktijdig aanvragen andere vergunning

              • Loopt deze aanvraag samen met een andere vergunningaanvraag, subsidieaanvraag of gemeentelijke vastgoedtransactie? (Bijv. u vraagt tegelijkertijd ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of een subsidie aan)
              • Gegevens betrokken (recht) personen

               Gegevens vennoten, bestuurders, aandeelhouder en/of gemachtigde.
              • Vergunning, subsidie, gemeentelijke vastgoedtransactie. Ook kenmerk vermelden en datum aanvraag
              • Persoonlijke gegevens mede vennoten, bestuurders, aandeelhouders

              • 2. Gegevens tweede persoon

              • Betrokkenheid

              • Bent u, uw onderneming, uw vennoten, bestuurders, aandeelhouders en/of gevolmachtigde, in de afgelopen 5 jaar in Nederland of in het buitenland in aanraking geweest met politie/justitie, waaronder tenminste valt:

               door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk)

               een schikking ontvangen, zoals een OM transactie

               als verdachte aangemerkt ((in lopende en/of afgedane strafzaken)

               fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)

               bestuurlijk beboet (een boete van een gemeente, Omgevingsdienst etc)

              • Schikking; Het OM kan voor een aantal veel voorkomende feiten zelf straffen opleggen. Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking (boete, taakstraf, maatregel) of in de vorm van een transactievoorstel. Als verdachte akkoord gaat met het voorstel hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen

               Herroepelijk veroordeeld: als het vonnis nog herroepen kan worden/ er kan nog een hoger beroep worden ingesteld/er loopt een hoger beroep

               Onherroepelijk veroordeeld: het vonnis staan vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld

              • Andere besluiten

               Is in de afgelopen vijf jaar van u, uw onderneming en/of genoemde personen in Nederland of in het buitenland:
              • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
               Sleep bestanden hierheen of
               Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
               • Financiering

               • Eigen vermogen is geld dat niet geleend is bij anderen, maar van uzelf is.
               • in Euro
               • Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt.

                loon uit arbeid: jaaropgaven, aangiften inkomstenbelasting

                uit spaartegoeden: aangiften

                inkomstenbelasting, recent rekeningoverzicht waaruit het saldo blijkt

                winst uit een onderneming: jaarrekeningen, aangiften vennootschapsbelasting

               • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
                Sleep bestanden hierheen of
                Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
                 Sleep bestanden hierheen of
                 Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, txt, pdf, doc, docx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                 • Gegevens financierder

                 • in Euro
                 • Overleg bewijsstukken waaruit de bron en omvang van dit vermogen blijkt.

                  per financiering een ondertekende en gewaarmerkte kopie van de financiële overeenkomst

                  per financiering bewijsstukken waaruit blijkt dat u het geleende bedrag daadwerkelijk heeft ontvangen van de financier (bijvoorbeeld d.m.v. bankafschriften)

                  per financiering bewijsstukken waaruit de herkomst van het vermogen van de financier blijkt (bijvoorbeeld jaaropgaven)

                  wanneer de lening niet door een bank verstrekt wordt en de lening afkomstig is van een land buiten de EU, dan levert u ook in: een gelegaliseerde leenovereenkomst. Hier kunt u vinden hoe dat moet: Ga naar Nederland Wereldwijd

                 • Schulden

                 • Schuldeisers

                 • in Euro
                 • in Euro
                 • Vestiging en inventaris

                 • Vraagt u deze vergunning aan na een overname van de onderneming? Dan levert u in:

                  een kopie van de koopovereenkomst van de onderneming

                  een kopie van het betalingsbewijs van de overname (bijvoorbeeld d.m.v. bankafschriften)

                 • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
                  Sleep bestanden hierheen of
                  Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                  • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
                   Sleep bestanden hierheen of
                   Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                   • Is het pand waarin de onderneming is gevestigd uw eigendom? Dan upload u:

                    een kopie van de koopakte van het pand of terrein

                    een gewaarmerkte kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst

                   • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
                    Sleep bestanden hierheen of
                    Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                    • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
                     Sleep bestanden hierheen of
                     Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                     • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
                      Sleep bestanden hierheen of
                      Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                      • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
                       Sleep bestanden hierheen of
                       Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                       • U kunt 2 aantal bestanden van 1 MB naar dit veld uploaden.
                        Sleep bestanden hierheen of
                        Toegestane bestandstypen: gif, jpg, png, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, heic, Max. bestandsgrootte: 1 MB, Max. aantal bestanden: 2.
                        • Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de registratie van uw persoonsgegevens? Lees dan onze privacyverklaring.
                        • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.